Historie

 
          První písemná zprávy o Břežanech, kostele a faře jsou z roku 1222. Původní název obce byl Vršava (1881), též Frišava v německých pramenech se uvádí Frischau (vzniklo z názvu „lidé na břehu“) a od roku 1949 pak byla přejmenována na Břežany.

          Zmínka o samostatné škole v Břežanech se objevuje již v r. 1727. Učitelské povolání bylo dědičné v rodě Kašparů, kteří na Břežanské škole působily až do roku 1821. Původní školní budova postavená v r. 1807 byla sice v r. 1825 opravena, ale roku 1834 byla postavena nová škola jako dvojtřídka (část nynější budovy č.3 – u fary). Podle německých pramenů byla v r. 1929 nad sýpkou (nynější budova) postavena nová dvoutřídní česká státní menšinová škola s mateřskou školou. Tato budova byla postupem času využívána jako německá měšťanská škola, německá polní nemocnice, ubytovna pro sovětské vojáky a 1. 9. 1945 zde bylo opět zahájeno vyučování žáků obecné školy.

          V roce 1952 byla uvedena do provozu školní jídelna, která pro nedostatek vhodných prostor byla neustále přemísťována, až byla nakonec umístěna v mateřské škole (1964). 3. 12. 1950 bylo při národní škole ustanoveno Sdružení rodičů a přátel školy. Ve školním roce 1955/56 byla poprvé zřízena školní družina. Do konce sedmdesátých let pokračovaly postupné úpravy školy (cvičná kuchyňka, ústřední topení). V letech 1983 – 1990 se vybudovala nová tělocvična, která sloužila i škole. V devadesátých letech došlo k další modernizaci a opravám školních budov (zateplení stropů, zřízení počítačové učebny. 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková