Váš názor je důležitý!

Datum 12.09.2017
Vložil Lenka Čermáková - správce webu
Titulek Re: Webové stránky

Vážená "Maminko",
děkuji za připomínky ohledně webu školy. Ano opravdu některé informace byly zastaralé. Webové stránky sice slouží jako informační nástroj školy, ale zpravidla informace víte ze Žákovských knížek dříve, než z webu. Škola neplatí správce webu a naši pedagogové spravují stránky v jejich volném čase. Seznam učitelek v MŠ byl upraven. Rozvrh, do konce minulého týdne, nebyl definitivně schválen a z důvodů možnosti úprav nebyl ani zveřejněn na webu, ovšem vaše děti ho mají v Žákovských knížkách. Kroužky zpravidla začínají od října, a nyní mají děti možnost se do nabízených kroužků hlásit, proto seznam kroužků nebyl dosud zveřejněn. Na stránkách chybí sekce školní družiny a dosud nebyla potřeba, zjistím zda paní vychovatelka chce vytvořit sekci nebo ne. Řád školní družiny byl schválen na začátku školního roku, tudíž ho tu ještě nenaleznete. Bohužel škola nemá finance na to, aby si mohla platit správce webu, který bude updatovat informace okamžitě, proto prosím mějte na paměti, že všichni chodíme do práce teprve týden, a důležité informace doplníme co nejdříve to bude možné a čas nám dovolí. Poslední informace je ke kontaktům na zaměstnance, pedagogický sbor se na začátku roku změnil a potřebné informace se musí updatovat. Opět se vracím k tomu, že informace na třídního učitele mají děti v ŽK a seznam pracovníků s kontakty bude doplněn hned, jakmile bude kompletní. V případě, že potřebujete kontakt na konkrétního zaměstnance, máte možnost kontakt získat telefonicky od paní ředitelky. Děkuji za trpělivost. Lenka Čermáková.

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková