Veličenstvo kniha 2015

01.06.2015 08:59

Moje veličenstvo kniha

 

                     Když k nám před pár měsíci přišla po internetu nabídka účasti v soutěži, netušili jsme, jaké dobrodružství nás čeká. Všechna děvčata z výtvarného kroužku při ZŠ Břežany se s nadšením zapojila a už jsme vymýšleli, jaké téma si pro knihu zvolíme. Žádná z dívek neměla zkušenost s tvorbou knih. A tak jsme se pustili do práce.

                     Každá dívka si vymyslela recept na nějaký lektvar, sestavila postup a napsala jej na volný list. Svou práci doplnily dívky vlastnoručními kresbami. Společně jsme v kroužku vyrobili z ručního papíru titulní a poslední stranu. Naposled nás čekalo sestavení celé knihy, slepení stran a vazby. Jako poslední zbylo dotvoření titulní strany. A bylo hotovo. Ještě jsme si knihu vyfotili, zabalili a poslali. A nezbylo, než čekat.  Dny utíkaly a stále se nedělo nic. Až jednoho dne se v mailové poště objevila zpráva, že porota vybrala naši knihu mezi 25 s nejzajímavější titulní stránkou. Do soutěže bylo přihlášeno, jak jsme zjistili, celkem 100 knih z celé ČR. Všichni mohli na internetu hlasovat o nejlepší titulní stranu. 15.5.2015 jsme se v Brně zúčastnili slavnostního  vyhlášení. K naší velké radosti získala naše prvotina 3. místo. Máme z toho velkou radost, neboť nás předběhla kniha, na jejíž tvorbě se podíleli žáci z velké brněnské školy. Titul Veličenstvo kniha získala kniha, kterou vytvořili studenti ZUŠ.  Už máme další téma pro příští rok. Na tvorbě knihy se podílely členky výtvarného kroužku: Vanessa Fuchsová, Iveta Koštířová, Gabriela Smittalová ze 6.třídy, Adéla Spurná ze 7. třídy, Denisa Razáková, Šárka Bublíková a Natálie Surovcová z 8. třídy. Výborně, děvčata.

Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková

 

Další skvělý úspěch žáků ZŠ Břežany

V květnu jsme odeslali práce několika našich žáků do soutěže s názvem Domácí mazlíček, kterou vyhlásila Základní umělecká škola v Kladně. Zasílali jsme práce literární – Jana Juřeníková a výtvarné – 4 práce žáků 2. stupně. Velmi nás potěšilo, že mezi oceněnými je také žákyně VIII. ročníku naší ZŠ Břežany Denisa Nedvědová, která vytvořila portrét svého mazlíčka – koně. Blahopřeji k ocenění skvělé práce.

Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková

 

-size:14.0pt;       Věřím, že organizační opatření nebudou mít vliv na kvalitu péče o žáky a jejich prospěch.

 

 

 

 

V Břežanech 25.5.2015                                    Mgr.Jitka Čermáková

                                                                           ředitelka školy 

Moje veličenstvo kniha.docx (15010)

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková