Školní družina - informace k provozu ve školním roce 2019/2020

23.08.2019 20:23

Školní družina

 

Cílem naší družiny je vést žáky 1. - 5. ročníku k smysluplnému trávení volného času. Děti mají ve školní družině možnost vybrat si činnost, do které se chtějí zapojit.

 Jsou pro ně v rámci měsíčních plánů připravovány pracovní, výtvarné, hudební, pohybové a poznávací činnosti, vědomostní soutěže a hry.

 Snažíme se rozvíjet specifické nadání každého dítěte, jeho osobní a sociální schopnosti.

 Ke všem dětem přistupujeme individuálně. Netolerujeme ponižování, posměch nebo násilí, učíme se být kamarády! Pedagogové jsou pro děti jistotou a bezpečím.

 S žáky jednáme přirozeně a citlivě, ve třídě navozujeme pohodu a klid.

 

Informace k zápisu do školní družiny

 

Ve školním roce 2019/2020 je provoz školní družiny do 15.45hodin, ranní provoz od 6.30 do 7.30 hodin.

 

Telefonní kontakt na vychovatelku ŠD: 603 852 865

 

Vaše dítě do školní družiny potřebuje:

 

  Zápisní lístek (vyplněný z obou stran)

  Vyplněný formulář ke zmocnění vyzvedávání dítěte ze ŠD osobám mimo zákonného zástupce

  Převlečení (dle uvážení)

  Ručník

  Porcelánový hrníček (pitný režim je zajištěn)

  Pláštěnku

  Přezůvky

  Papírové kapesníky ( 1x krabička, 1x balík )

  Papírové utěrky

 

Výše úplaty na dítě umístěné ve školní družině činí 150 Kč měsíčně.

Platbu uhraďte nejpozději do 15. dne v měsíci na účet školy ( č.ú. 8400000807/794 ) nebo platbou v hotovosti vychovatelce školní družiny.

 

Žákům, kteří se budou v rámci oběda stravovat ve školní jídelně (budova ZŠ), nezapomeňte vyplnit u vedoucí stravování přihlášku ke stravování.

 

 

 

 

 

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková