Projekt učíme se pro život

06.11.2015 12:07

Projekt „Učíme se pro život“

 

 

            Zase se u nás konal projekt „Učíme se pro život“. Přišla za námi do školy paní Mgr. Zuzana Protivínská a povídala nám důležité věci o drogách. Říkala nám, abychom nekouřili a nebrali drogy, protože kdybychom to jednou zkusili, mohli bychom být na drogách závislí. A tato závislost se potom těžko léčí. Všechno nám říkala pro naše dobro. Pracovala totiž v sídle Podané ruce. Tady pomáhali lidem, kteří brali drogy. Ukazovala nám také fotky ze školy, kde studovala, říkala, jak se učila, jak dlouho byla na škole a jak chodila do práce. Pak se nás ptala na různé věci, například na jaké kroužky chodíme, jaké máme rádi zvířátko, co rádi děláme, jaký předmět nás baví. Po zvonění paní Protivínská odešla. My jsme se rozdělili do tří skupin, dostali jsme velký papír a měli jsme psát a malovat cokoliv o drogách. Pracovat jsme mohli s temperkama, vodovkama, barevným papírem ... Za naši práci jsme také dostali odměnu.

Moc se mi to líbilo!

 

Tereza Smittalová, 3. třída

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková