Olympiáda z ČJ

03.12.2014 17:55

Olympiáda v ČJ

  Olympiáda v českém jazyce je předmětová soutěž z českého jazyka pro žáky základních a středních škol. Jejím cílem je umožnit talentovaným žákům porovnat úroveň vlastního jazykového a slohového projevu se žáky ostatních základních škol a získat tak motivaci ke svému dalšímu odbornému růstu. Účast v soutěži je dobrovolná a zadané úkoly řeší soutěžící samostatně pod dohledem pedagoga.

Na odborném zajištění OČJ se podílí Ústav pro jazyk český Akademie věd ČR. Celá soutěž má 2 části - část gramatickou a slohovou.

V letošním školním roce proběhne již 41. ročník této soutěže. Školního kola olympiády se zúčastnili i žáci 8. a 9. tříd naší ZŠ. Většina z nich se se zadanými úkoly vypořádala na výbornou, i když se mnohdy nejednalo o úkoly nejjednodušší a kromě znalostí z češtiny bylo třeba uplatnit i logické myšlení. Maximální počet bodů, kterého mohli žáci dosáhnout, byl celkem 30 bodů za obě části.

Do okresního kola Olympiády v českém jazyce, které se bude konat 5. února 2015 ve Znojmě, postupují vždy 2 nejlepší žáci školy.


 

Výsledky školního kola:

 

Jméno

Třída

Počet bodů

1.

Marcel Plch

IX.

26

2.

Saša Rističová

IX.

24

3.

Martin Surovec

VIII.

19


 

Děkuji tímto všem, kteří se školního kola zúčastnili, za ochotu, snahu i čas, který mu věnovali, a postupujícím do okresního kola přeji hodně štěstí při plnění dalších úkolů, které, doufejme, zvládnou stejně dobře jako ty předcházející.

Mgr. Jitka Brateková

 

Ukázka slohové práce, kterou v rámci olympiády vypracovávali žáci na téma „Pohled z okna“.

 

 

Pohled z okna

 

 

Sedím za oknem a pozoruji krajinu. Vítr si pohrává s větvovím stromů, které se kývou do jeho rytmu. Mávají na mě větvemi. Některé vypadají smutně, jiné zase vesele. Vrby na mne upírají svůj žalostný pohled. Travnatá louka hraje všemi odstíny zelené, stébla trávy se vlní a tancují. Vítr popohání listí po zemi jako stádo ovcí. I když už dávno započal podzim a krajina hraje jeho barvami, má představivost si krajinu přetváří.

Najednou zimní královna zakryla krajinu bílou pokrývkou, která pod sebou vše schovala. Na stromech se třpytí rampouchy a na dříve zelené louce leží alabastrově bílý sníh. Okno zakryla jinovatka. Po krajině se prochází krásná paní s dlouhými šaty a vše schovává pod svůj plášť. Za oknem narostla hustá mlha, která krajinu pohltila do svých útrob. Vše zmizelo. Vidím jen obrysy stromů, které dříve hrály barvami podzimu a mávaly na mě svými větvemi. Slunce mlhu trochu projasnilo. Rampouchy se blyští v dáli a vítr nyní nepopohání listí, nýbrž sněhové vločky různých tvarů a velikostí.

Nevnímám okolí, jen se kochám krajinou, která již nevypadá jako dříve. Náhle mě něco probudí. Slyším volání. Musím se ohlédnout.

A když se otočím zpátky, za oknem na mě čeká zase louka, zelená a plná života. Vítr zase prohání listí a místo rampouchů vidím na stromě visícího draka, kterého tam zřejmě nechalo nějaké dítě při podzimních radovánkách.

 

Slohovou práci vypracovala: Saša Rističová, 9. třída

 

Olympiáda čj (1).doc (35328)

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková