Ochrana člověka za mimořádných opatření

19.04.2017 19:59


Ochrana člověka za mimořádných událostí - středa 12. dubna 
Poslední školní den před Velikonočními prázdninami byl dnem projektovým. Děti se učily, jak se správně chovat v případě mimořádných událostí (živelné pohromy, dopravní nehody, úrazy, chemické a biologické ohrožení, požáry, apod.). První dvě vyučovací hodiny jsme se seznamovali s dosud neznámými událostmi, které nás mohou potkat a učili jsme se, jak na ně správně zareagovat. Ostatní hodiny pak patřily jednotlivým státním orgánům, které nás v případě mimořádných událostí chrání. Děti si vyzkoušely policejní uniformu, neprůstřelnou vestu, policejní opasek i teleskop. Velkým přakvapením pro ně byla prohlídka hasičského vozu, který patřil Sboru dobrovolných hasičů Břežany. Celý den jsme zakončili soutěží ve skupinách, kdy děti odpovídaly na záludné otázky učitelů, jak se zachovat při mimořádných událostech. Vítězem se stal tým ,,Hasičů'', sladkou odměnu si však zasloužil každý.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková