Návštěva Kindergarten v Laa an der Thaya

01.12.2016 11:50

Zpráva o návštěvě v Kindergarten Laa an der Thaya

 

          V rámci Spolupráce v oblasti vzdělávání v přeshraničním regionu

 BIG jsme navštívili 22.11.2016 Mateřskou školu v Laa an der Thaya. Budovu školky jsme s kolegou – lektorem němčiny v naší MŠ Břežany – našli celkem snadno. Nachází se blízko nádraží, přízemní moderní budova v rozlehlé zahradě plné stromů, kopečků, různých zahradních zařízení, houpaček, skluzavek a jiných atrakcí. U dveří nás uvítala paní učitelka, k našemu překvapení na nás spustila česky. Dozvěděli jsme se, že ve školce vede výuku českého jazyka, pochází z ČR a vdala se do Rakouska. Paní Monika nás zavedla za sympatickou paní ředitelkou Christou Thenner. S paní ředitelkou a paní Marcelou jsme si prohlédli školku, navštívili jednotlivé skupiny, podívali se na výuku a vybavení jednotlivých místností. Zúčastnili jsme se výuky češtiny, na kterou nás pozvala paní Monika. Nejprve s dětmi oblékala a svlékala postavičku Krtka a pojmenovávala jednotlivé kousky oblečení, potom si opakovali při hře barvy, počítali do sedmi, zpívali písničky a tancovali. Na všech dětech bylo znát, že je výuka baví, smáli se a do všech her se hrnuly. Paní Monika nám prozradila, že vyučuje češtinu na základní škole a kvůli výuce češtiny ve školce musela změnit výukové metody.

             Po hodině odvedla děti zpět do skupinky a přišla za námi do společenské místnosti, kde se konají porady. Společně jsme debatovali o shodách a rozdílech v českém a rakouském předškolním vzdělávání, o organizaci práce ve školce, povinnostech a pravomocech ředitelky a dalších věcech. Stále bylo o čem hovořit.

             S kolegou jsme se shodli, že rakouský systém předškolní výchovy je v mnohém lepší, vede děti k větší odpovědnosti, sebeobsluze a slušnosti ve vystupování. Děti si nosí svačinku z domova, mnoho dětí před obědem vyzvedávají rodiče a na odpolední výuku zůstává jen jedno oddělení. V každé skupině pracuje jeden pedagog a jedna pomocná pedagogická síla. Na 20 dětí tak jsou dvě síly. Děti se mohou pohybovat po místnosti, hrát si nebo dělat nějakou činnost nebo mohou volně chodit nebo jezdit na vozítku po chodbách. Pokud projeví zájem, mohou jít až 2 děti samy na zahradu a hrát si tam. Velmi se nám líbila organizace oběda – děti si samy nachystají talíře, příbor a skleničku na místo, které si vyberou, samy si nalévají polévku z mísy a samy si naloží na talíř tolik jídla, kolik sní. Pokud dítě nemá hlad, nemusí jíst, pokud nemá k jídlu důvěru, učitelka m nabídne ochutnat.

Ve školce se nám moc líbilo, nejen uspořádání jednotlivých skupin a vybavení, ale hlavně klid a pohoda, která tam vládla.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková