Mladý Démosthénés

10.03.2015 11:10

MLADÝ DÉMOSTHÉNÉS

 

             „ Internet zkrátil vzdálenost mezi kontinenty, ale zvětšil vzdálenost mezi lidmi…“ pronesla žákyně VII. ročníku v monologu, který si připravila pro své vystoupení v komunikační soutěži,  již  každoročně pořádá naše škola pro žáky 2. stupně. Zamyslíme – li se nad onou větou, zjistíme,  jak je pravdivá. Na internetu najdeme vše – od receptu na přípravu oblíbené pochoutky až po návod na výrobu bomby. Informací máme dost, ale umíme s nimi zacházet? Umíme je prezentovat?  Naše děti vysedávají u PC každý den a surfují. Dalo by se říci, že mají mnohem lepší a snadnější přístup k informacím než předchozí generace, že jsou mnohem vzdělanější, a tudíž mají lepší vyjadřovací schopnosti a možnosti své vědomosti „ prodat“. Opak je však pravdou. Již v předškolním zařízení se setkáváme se čtyřletými dětmi, které pro své vyjadřování používají jen citoslovce. A není jich málo.

            V hodinách českého jazyka vedeme naše žáky k vyjadřování svých myšlenek před veřejností, učíme je vystupovat před třídou spolužáků i před celou školou. Učíme je, jak sestavit proslov, jaký postoj při vystoupení zaujmout, co s rukama, jaký tón hlasu použít apod. Že není nic snadného mluvit na veřejnosti se již několik let přesvědčují naši žáci v komunikační soutěži MLADÝ DÉMOSTHÉNÉS.

I letos se této soutěže v třídních kolech zúčastnilo mnoho našich žáků a ti nejlepší ze tříd postoupili do školního kola, které se konalo ve středu 18. února 2015. Žáci byli rozděleni do dvou kategorií. Potěšilo nás, že se přihlásilo 17 žáků.

V kategorii 6. – 7. třída postoupilo celkem 8 žáků. Svými výkony i připravenými texty nezklamali,  někteří příjemně překvapili. Vítěz však může být jen jeden. Porota se shodla na následujícím pořadí:

1.místo Tereza Cuperová, 7.tř.

2.místo Michal Jedlička, 6.tř.

3.místo Jana Juřeníková, 7.tř.

 

V kategorii starších 8. – 9.třída postoupilo celkem 9 žáků. Texty byly výborně připravené, skvěle přednesené, dokonce se objevila i vlastní báseň. Porota neměla vůbec lehkou práci vybrat nejlepší.

1.místo Šárka Bublíková, 8.tř.

2.místo Josef Vlček, 8.tř.

3.místo Natálie Surovcová, 8.tř. a Adam Novotný, 9.tř.

Ocenění byli odměněni diplomem a věcnou cenou. Všichni ostatní dostali aspoň sladkou odměnu.

Vítězům gratulujeme a doufáme, že se příští rok zúčastní opět.

Zapsala: Mgr. Jitka Čermáková

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková