Informace pro strávníky

20.08.2014 18:25
 
Informace pro strávníky
 
1. Platbu stravného provádějte nejpozději 25. dne v měsíci, aby peníze 
 
za stravu byly převedeny na účet školy včas, nejpozději 1. dne v měsíci 
 
odebírání stravy. 
 
2. Pokud platíte složenkou, nezapomeňte uvést do zprávy pro příjemce 
 
jméno dítěte a měsíc, pro který stravné platíte – př. Hana Urbanová – 
 
březen
 
3. Nezapomeňte uvést VS = rodné číslo dítěte.
 
4. Pokud platíte stravu pro více svých dětí, můžete zaplatit jednou 
 
složenkou, částky sečíst a do zprávy pro příjemce uvést jména dětí a 
 
měsíc – př: Hana a Petr Urbanovi – březen
 
5. Při převodu platby z Vašeho účtu na účet školy, uveďte ve zprávě pro 
 
příjemce jméno dítěte a měsíc, pro který platbu provádíte.
 
6. Platíte – li stravné více potomkům, lze provést jen jeden převod – do 
 
zprávy pro příjemce uveďte jména dětí a měsíc.
 
7. V jedné platbě lze provést současně zaplacení stravného + školné. Školné 
 
není nutné převádět odděleně. Ve zprávě pro příjemce uvedete jméno 
 
dítěte ( dětí) , částku za stravu + školné. Např. Hana Urbanová – 589 + 
 
200.
 
8. Při převodu z Vašeho účtu je možno nastavit trvalý příkaz - tzv. “paušál“, 
 
který se rovná cca 600 Kč/ měsíc pro dítě v MŠ. První platbu nastavte na 
 
srpen a poslední na květen.

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková