Edukativně stimulační skupinky

24.11.2016 17:39

Edukativně stimulační skupinky

V letošním školním roce 2016/2017 je v naší  MŠ šest předškoláků.  Ti navštěvují program s názvem Edukativně stimulační skupinky společně se svými rodiči. Tento program je zaměřený na prevenci a podchycení obtíží ve vývoji dítěte před vstupem do ZŠ. Také napomáhá rodičům při rozhodování o odkladu školní docházky. Tato příprava je rozvržena do deseti lekcí, které probíhají  v MŠ i v ZŠ Břežany. Zápis do prvního ročníku letos proběhne 14. dubna.  Hravou formou je zde procvičována celá řada funkcí důležitých pro zvládnutí učiva, např.: jemná a hrubá motorika, grafomotorika, řeč, zrakové a sluchové vnímání, prostorová orientace a mnoho dalšího.
           Na 1. lekci jsme se sešli se třemi dětmi. Vytleskávali jsme slabiky, malovali, počítali a také jsme si zahráli pohybovou hru. Děti byly moc šikovné, a tak jsme nemohli zapomenout ani na sladkou odměnu.

Kristýna Komárková, učitelka MŠ

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková