Důležitá informace ZŠ a MŠ Břežany!

13.04.2018 14:05

Základní škola a Mateřská škola Břežany, okres Znojmo, příspěvková organizace

67165 Břežany 174, t.č. 515277113, e-mail: info@zs-a-ms-brezany.cz

Vážení rodiče,

již dlouhou dobu se potýkáme v naší ZŠ a MŠ s problematikou vší. Stále dokola se objevují a není v dohlednu konec problému hlavně proto, že rodiče nakažených dětí nerespektují povinnost vyčistit dětem vlasy od vší a hnid, dál šíří nákazu svou nedůsledností a bezohledností k ostatním – což je trestné. Podle zákona o rodině - § 31, odst 1a) má každý rodič u svého dítěte povinnost zabezpečit péči o jeho zdraví, tělesný, rozumový a mravní vývoj. Snažili jsme se diskrétní cestou pomoci řešit obtížnou problematiku s výskytem vší. Naší škole však bylo vyhrožováno podáním trestního oznámení, soudem apod. za to, že kontrolujeme dětem hlavy. Žádná z kolegyň se dítěte fyzicky nedotýkala, ke kontrole používaly výhradně tzv. „blešáček“, jednorázové rukavice a bílý papír. Dítě postižené nákazou vší dětskou bylo odvedeno do školní družiny a rodiče byly vyzváni, aby si dítě vyzvedli a dali vlasy do pořádku. Vše probíhalo diskrétně, aby nebyla nijakým způsobem narušena důstojnost dítěte a dobrá pověst rodiny.  O to více nás mrzí, že jsme byli napadeni, osočeni a hrubě uráženi. Omlouváme se vám, že jsme byli příliš pečliví a důslední a snažili se pomoci. Za dobrý skutek má být člověk náležitě potrestán.

Omlouváme se všem rodičům a dále budeme veškerou váhu za řešení nákazy vší dětskou přenášet výhradně na rodinu. Budeme vás informovat, pokud se k nám dostane zpráva od někoho z vás, že se vyskytly vši. Na základě informace budeme po vás chtít potvrzení, že je dítě zdravé a že ručíte za jeho bezinfekčnost. Vědomé šíření infekční nákazy je trestné a původce se vystavuje trestnímu stíhání.

Vážení rodiče, dolní část odstřihněte, vyplňte a odevzdejte prosím ve škole třídní učitelce.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Já, níže podepsaný(á), zákonný zástupce/ zákonná zástupkyně svého dítěte

_________________________________________________,žáka/yně ____________třídy

čestně prohlašuji, že jsem vlasy zkontroloval (a), a potvrzuji, že mé dítě není nakaženo infekční nákazou vši dětské.

 

 

 Datum:_______________                              _______________________________________

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková