Děujepis trochu jinak

14.12.2015 11:17

 

                  Pokud zavzpomínáme na naše vlastní školní léta a vzpomeneme na předmět jménem „dějepis“, většina z nás si vybaví spoustu jmen a událostí a dat, která jsou těžko k zapamatování. Pro mnohé jedním slovem nuda.

                  Proto jsme v listopadových hodinách dějepisu v šesté třídě pojali výuku trošku netradičně - vytvářeli jsme s dětmi projekt, jehož hlavním tématem byl pravěk a jeho jednotlivá období. Děti tak opustily své lavice a vytvořily skupinky, z nichž každá měla za úkol na velký papírový arch zaznamenat nejpodstatnější rysy doby kamenné, bronzové a železné. Informace vyhledávali žáci v knihách i na internetu, mohli malovat, kreslit, vystřihovat a lepit, zkrátka vše, co je napadlo.

                  Výsledkem byla opravdu naučná a pestrá díla, která jsou k vidění na výstavce v 6. třídě.

 

 

      zapsala: Mgr. Jitka Brateková

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková