Čtení prvňáčkům 18.9.2015

23.09.2015 20:36

 

 Čtení prvňáčkům

     Pátek 18. 9. byl jako každý jiný, avšak ne pro děti 1. třídy naší školy, ke kterým přišli do třídy dva kluci z deváté třídy - my dva.


               Děti byly zprvu udivené, některé nevěřícně koukaly, jiné hned přiběhly a daly se s námi do řeči. Děti nevěděly, že jim jdeme předčítat, také to pro všechny mělo být překvapení. Třídní paní učitelka Dovrtělová nám ukázala, jak chytří jsou už nyní žáci prvních tříd.
Byli opravdu obdivuhodně šikovní, dokázali to, co kdysi v jejich věku většina z nás ještě neuměla. Při ukázce svých schopností předvedli znalost písmen, někteří dokonce umění čtení a rozpoznávání dat. Malou chvíli před čtením děti zpívaly písničku, při které se opakovala slova, ale po každé sloce se vždy přidal nějaký ,,zvuk". Píseň byla docela dlouhá a děti ji uměly celou, my jsme si ale většinu textu ani nezapamatovali.
               Jelikož tématem celé hodiny byly večerníčky, rozdali jsme dětem Večerníčkovy čepičky z novinového papíru, které jsme se zbytkem naší třídy vyrobili v rámci výtvarné výchovy, k nim děti přilepily z papíru vystřiženou hlavu, kterou následně vybarvily pastelkami. Některé výtvory byly kuriózní, některé naopak velmi pěkné.

               Děti své večerníčky připevnily na nástěnku a přišel čas čtení. Děti se usadily v lavicích a já jsem začal předčítat první kapitolu z televizního večerníčku Včelí medvídci, který právě běží v televizi. Kapitola nebyla příliš dlouhá, a tak děti udržely pozornost a pozorně poslouchaly.

               Poměrně rychle jsem pročetl svou část knihy, pak přišla Luďova chvíle. Luďa se ujal čtení druhé kapitoly, avšak po přechodu přes lehký chichot po všech dvousmyslných větách a slovních spojeních ho přepadl nezastavitelný smích odůvodněný špatně přečtenou větou, a tak jsem musel zbytek kapitoly dočíst já. 
               Když jsme dočetli, ještě jsme se s dětmi vyfotili, zamávali jim a vyrazili s paní učitelkou Bratekovou zpět na druhý stupeň.
                                                                                

Zapsali: Martin Surovec a Luděk Bludský, 9. tř.

 

            Chtěla bych touto cestou ještě jednou oba kluky pochválit - za to, že se jako první odvážili k prvňáčkům vydat a hlavně za to, že se daného úkolu zhostili téměř profesionálně a po prvotním ostychu nakonec s dětmi perfektně spolupracovali.

            Další „minilekce“ čtení proběhne 2. října a tentokrát naše nejmenší navštíví vybrané holky- deváťačky.

 

            Mgr. Jitka Brateková

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková