Chovábní člověka za mimořádných okolností

02.06.2015 07:51

Chování člověka za mimořádných okolností.doc (1339904)

 

   Chování člověka za mimořádných okolností   

            V našem životě mohou nastat neočekávané mimořádné události, jako jsou živelní pohromy (záplavy a povodně, požáry, vichřice, sesuvy půdy, sněhové laviny, zemětřesení), havárie s únikem nebezpečných látek do životního prostředí (havárie v chemických provozech a skladech, radiační či ropné havárie). Všechny tyto události mohou ohrozit naše životy a zdraví a způsobit také velké materiální škody.

            Protože tyto události mohou kdykoliv potkat každého z nás, probíhá i na naší škole 2x za školní rok projektový den, který se těmto mimořádným situacím věnuje. Další z těchto dnů se konal ve čtvrtek 7. května. V jednotlivých třídách byla vytvořena stanoviště, kam se žáci postupně přesouvali a plnili různé úkoly. Za pomoci a asistence dobrovolníků ze Záchranné zdravotnické služby si žáci například vyzkoušeli první pomoc, jak správně uvést zraněného člověka do stabilizované polohy či transport raněného z vraku auta. Dobrovolníci také ochotně a trpělivě odpovídali na dotazy žáků. Na dalších stanovištích jsme věnovali pozornost požáru - žáci vytvářeli plakáty, které měly informovat o všem, co s požárem souvisí, dále kreslili autonehodu a vedli diskuzi o jaderné havárii.

            Cílem celého tohoto projektového dne bylo prohloubení teoretických žákovských znalostí a dovedností, které potřebujeme k ochraně sebe sama během mimořádných událostí, a také využití toho, co už žáci umí, v praktických ukázkách.

 

Mgr. Jitka Brateková

 

© 2014 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořila Lenka Čermáková